Przemyśl w latach 1772-1914

Nakład wyczerpany

"Przemyśl w latach 1772-1914"

Autor: Jan Malczewski

Wydanie I, Rzeszów 2009

Format: 165x235mm

Objętość: 256 str.

Ilustracje: 40

Oprawa miękka

 

 

Przemyśl od zarania swoich dziejów należał do miast odgrywających dużą rolę w dziejach Polski i Rusi. Zawsze istotny wpływ na jego losy miało jego strategiczne położenie.

Już ponad 1100 lat temu , wg Gerarda Labudy, istniejący tutaj gród mógł pełnić funkcję stolicy plemiennego państwa Lędzian. Potem miasto było zależne od państwa wielkomorawskiego, koczowniczego plemienia Madziarów, władców Rusi Kijowskiej, a następnie państwa czeskiego.

W 981 roku Przemyśl został zajęty przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego i należał z niewielkimi przerwami az do 1344 roku do Rusi. Od wyprawy kijowskiej z 1018 roku był kilkakrotnie przyłączany do Polski. Swoje władztwo roztaczali tez okresowo nad Przemyślem Węgrzy, ale od 1344 roku Przemyśl został na stałe włączony do państwa polskiego. Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej w 1772 roku znalazł się Przemyśl  w granicach cesarstwa Austrii.

Poprzednie epoki pozostawiły po sobie wiele świadków świetności miasta w postaci zabytków architektury. Przez długie wieki zmiany następujące w mieście były stosunkowo powolne, a następujący jego rozwój był pomimo wszystko słabo czytelny. Olśniewający rozwój miasta nastąpił jednak dopiero w okresie autonomii galicyjskiej, kiedy to zbudowano jedną z najpotężniejszych twierdz w Europie, która miała bezpośredni wpływ na największy w jego dziejach rozwój

Niniejsza książka stara się przedstawić niektóre wybrane aspekty bujnego rozwoju miasta w tym znaczącym dla Przemyśla okresie.