Wojciechowski Wojomir

Wojomir Wojciechowski urodzony w 1937 r. w Dorotyczach, powiat Sarny, województwo wołyńskie. Inżynier leśnik, studia odbył na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu. W 1958 r. bezpośrednio po ich ukończeniu przybył w Bieszczady i rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Lutowiska jako stażysta i adiunkt, a od 1964 r. jako nadleśniczy.
Od 1991 do 2003 r. był dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Znając góry, ich historię oraz ludzi w nich mieszkających dążył do stworzenia modelu ochrony Bieszczadów współdziałającego z rozwijającą się turystyką.