Darecki Jan Jano

Pustelnik Jano. Rodem z Rzeszowa.
W wieku 24 lat przerwał studia i wyjechał w Bieszczady, gdzie przez dwa lata prowadził pustelnicze życie nad brzegami Jeziora Solińskiego. Przez wiele lat mieszkał w samotności na Wyspie Skalistej w ekstremalnych warunkach.
Po dwóch latach przebywania w lesie - zainteresowany ruchem hipisowskim - wyjechał w Polskę i niecały rok spędził wśród hipisów, poznając ich specyficzne życie. Pod koniec tego okresu zetknął się z ktolicką Odnową w Duchu Świętym i postanowił radykalnie zmienić swoje życie. Przez kolejne dwa lata żył w pustelni w Puszczy Białej pod Warszawą. Gdy strawił ją pożar, wrócił do Rzeszowa i podjął pracę z niepełnosprawnymi dziećmi.
Po piętnastu latach ponownie wrócił w Bieszczady i zamieszkał samotnie w Polańczyku, w pustelni nad Jeziorem Solińskim na przystani statku "Tramp". Od kilku lat współpracuje z "Pracownią na rzecz Wszystkich Istot" i jest zaangażowanym ekologiem.
W swoim dorobku artystycznym ma kilkanaście wystaw indywidualnych, a jego zdjęcia były prezentowane w wielu czasopismach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.