Szata roślinna krainy dolin - Bieszczady i Góry Słonne

Cena:46.00PLN
Do koszyka

Książka jest przewodnikiem po świecie roślin i siedlisk spotykanych w rozległych ekosystemach nieleśnych - pośród łąk, pastwisk, ziołorośli, szuwarów, torfowisk, polan i zarośli. Występujące tu fitocenozy tworzą niezwykle złożoną mozaikę, płynnie przechodzącą w las. Szata roślinna niższej strefy gór bywa na ogół mniej doceniana niż lasy i połoniny, a przecież to właśnie w dolinach spędzamy większość naszego czasu. Kraina dolin to świat bogaty w gatunki i zbiorowiska, które mówią nam wiele o historii tej ziemi, harmonijnie wpisując się w pozostałości dawnej kultury. Rośliny stanowią tu swoisty woal okrywający przeszłość, a przed uważnym obserwatorem odsłaniający ślady po mieszkańcach tej rozległej, opustoszałej i niemal mitycznej krainy dolin.