Sitko Grzegorz

Przyrodnik i przewodnik, z Bieszczadami związany od urodzenia. W Bieszczadzkim Parku Narodowym koordynuje projekty turystyki zrównoważonej (PAN Parks).