Regulamin

Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów.
Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

1. Wydawnictwo Książkowe Carpathia prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Aby zakupić wybrane książki należy:

  • dodać wybrane produkty do koszyka

  • wypełnić formularz zamówienia podając adres dostawy oraz adres na fakturze

  • zatwierdzić formularz zamówienia

3. Wysłanie wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia.

4. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie - jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

5. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem.
Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danym osobowych, są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych innym podmiotom.

6. Klient wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Klient może anulować zamówienie pod numerem telefonu: 607 431 959  bądź e-mailem: kstaszewski@op.pl Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.

8. Ceny towaru podane są w PLN i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

9. Do każdego zamówienia doliczone są koszty przesyłki, zależne od wartości zamówienia oraz wybranej formy płatności.
Klient w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy towaru.

10. Przy zamawianym towarze pojawi się informacja o terminie realizacji wybranej pozycji. Jest to czas potrzebny od jego wysłania. Uwzględnione są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie jest realizowane po skompletowaniu całego asortymentu.
W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części Klient jest o tym fakcie informowany emailem, w przypadku dokonania przedpłaty, Sprzedawca dokonuje przelewu zwrotnego w terminie 5 dni roboczych w kwocie równej wartości części niezrealizowanego zamówienia.

11. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:

  • za pobraniem (płatne przy odbiorze listonoszowi, na poczcie lub kurierowi)

  • przedpłata na konto


12. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 (Dz.U.Nr.22 poz.271) "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". Klient zakupujący towar w naszym sklepie może z niego zrezygnować bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu.
Przed dokonaniem zwrotu należy o tym poinformować Sprzedawcę telefonicznie lub w wiadomości email. Zapewniamy zwrot kosztów równowartości ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto, z którego opłacono zamówienie lub na inne, podane przez Klienta. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i odesłania towaru.

13. Reklamacje. Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową na adres sklepu:

Wydawnictwo Książkowe Carpathia
ul. Rynek 16/1
35-064 Rzeszów

Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem wadliwego towaru, sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji – najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. Wydawnictwo Książkowe Carpathia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.