Zwroty i reklamacje

I. Zwroty towaru
Jeżeli chcą Państwo zwrócić towar, prosimy o odesłanie go w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania paczki, na poniższy adres:

Wydawnictwo Książkowe Carpathia
Rynek 16/1
35-064 Rzeszów

Jednocześnie prosimy o poinformowanie nas o tym zwrocie w wiadomości email (wydawnictwo@carpathia.net.pl). Opłatę za wysyłkę ponosi kupujący. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia przesyłki ze zwracanym towarem.


II. Reklamacje produktów
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad technicznych, niekompletności, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

Reklamację towaru z tytułu rękojmi można zgłosić, jeżeli wada towaru lub niezgodność z opisem została stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu.
W przypadku zgłaszania reklamacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, w celu określenia przyczyny i rodzaju zgłaszanej reklamacji oraz ustalenia dalszych czynności.

Prosimy o nieodsyłanie towaru bez wcześniejszego kontaktu z wydawnictwem!

Zgłoszenia reklamacyjne są przyjmowane na bieżąco i rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie wadę, wymieni towar na wolny od wady, ewentualnie obniży cenę produktu lub zwróci pełną cenę produktu, jeżeli wymiana towaru na nowy bądź usunięcie wady okażą się niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów od Sprzedawcy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Prosimy pamiętać o tym, że w przypadku uzasadnionej reklamacji oświadczenie Klienta o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy jest wiążące dla Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. W przypadku braku możliwości wymiany czy naprawy towaru (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie, jaką zapłacił Klient. Pieniądze będą oddane na konto z którego zostało opłacone zamówienie lub wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.