Z pamięci Bieszczadnika. Bieszczady w latach 1918-1939

Nakład wyczerpany

"Z pamięci Bieszczadnika
Bieszczady w latach 1918-1939"
Autor: Witold Mołodyński
Wydanie I, Rzeszów 2018
Format 165x235 mm 
Objętość: 264 str. 
Ilustracje: 159 czarno-białe 
Oprawa miękka

Nakład wyczerpany

W sytuacji braku dokumentów historycznych z Ustrzyk Dolnych i okolic w zasadzie jedynym źródłem informacji pozostaje pamięć dawnych mieszkańców tej ziemi. Niewielu jest autorów wspomnień z pierwszej połowy XX wieku. W ostatnich latach dołączył do nich Witold Mołodyński, który oparł się nie tylko na własnych wspomnieniach, ale dotarł do literatury poświęconej omawianym zagadnieniom i uczynił to z wnikliwością godną zawodowego historyka. Jego praca przełamuje utrwalony stereotyp, że historia tego regionu zaczęła się po II wojnie światowej, a Ustrzyk Dolnych po 1951 r. Spreparowano dla celów propagandowych mit pionierów, pozostawiając w cieniu dawnych mieszkańców tej ziemi. Dzięki książce możemy poznać ten zapomniany świat i ludzi, jacy tu żyli.