Bieszczadzkie motywy roślinne - między światem żywych a krainą zmarłych

Nakład wyczerpany

Pozycja o tematyce etnobotanicznej dotycząca materialnej i niematerialnej symboliki roślin na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego.Temat odniesiono do szerszego aspektu kulturowego, który tworzą dawne podania, mity,teksty biblijne, a także symbole zaczerpnięte z literatury, poezji, sztuki czy ludowej obyczajowości. Podjęto też próbę odnalezienia  znaczeniowej warstwy symbolu w oodniesieniu do roślin dzikich i nasadzanych.