Zrodzone z bieszczadzkiego drewna - rzecz o Zdzisławie Pękalskim

Nakład wyczerpany

Album przedstawiający twórczość jednego z najbardziej oryginalnych twórców bieszczadzkich - Zdzisława Pękalskiego.