Bieszczadzkie okupacje. 1939-1945

Nakład wyczerpany

"Bieszczady to region o najbardziej urozmaiconych przemianach pod względem historycznym, gospodarczym, politycznym, ludnościowym i przyrodniczym XX w.
Zamieszkując te tereny od urodzenia, jestem jednym z ostatnich świadków ww. wydarzeń do połowy roku 1945.
Kolejno opisuję stosunki poszczególnych okupantów do grup narodowościowych jak represje, przywileje, obowiązki itp.
Załączone dwa plany Brzegów Dln. i Ustrzyk Dln. oraz spis ludności na przykładzie wsi Brzegi Dln. przedstawiają obraz całkowitych przemian ludnościowych na tym terenie. Starałem się również przekazać atmosferę tamtych czasów - nie tylko przygnębienia, smutku i strachu, ale również nadzieję, odwagę i wiarę w zwycięstwo."

Witold Mołodyński